Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ψηφίστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε από  τη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Πρόκειται για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο των συζητήσεων και της ψήφισης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει ως στόχο την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία...

Παράταση για τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες

Κατά την εξαγγελία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, που αναρτήθηκαν τον Οκτώβριο παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου, η δυνατότητα εξαγοράς καταπατημένων δημοσίων δασικών εκτάσεων έως τον Αύγουστο του 2020 και η υποβολή στοιχείων από τους δήμους για τις οικιστικές πυκνώσεις έως τις 16 Ιουλίου. Όπως ανέφερε ο...

Η νομιμότητα της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα πλησίον προστατευόμενης περιοχής Natura στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ

Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 146/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι εφ’ όσον η Διοίκηση θεωρήσει ότι μία περιοχή ή στοιχείο της φύσης συγκεντρώνει, κατ’ αρχήν, τις προϋποθέσεις για να τύχει προστασίας και κινήσει τη διαδικασία σύνταξης περιβαλλοντικής μελέτης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας και έγκρισης για τη δόμηση...

Μονάδα διαχείρισης απορριμάτων κατασκευάζεται στην Ήπειρο

Με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχει ξεκινήσει η κατασκευή μονάδας διαχείρισης απορριμάτων στην Ήπειρο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί, πως η συγκεκριμένη μονάδα θα είναι η πρώτη στη χώρα μας που θα παράγει ενέργεια (1,5 MW) από την καύση του βιοαερίου από βιοαπόβλητα, ενώ η Περιφέρεια της...

Εγκρίθηκε από το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις νέες κατηγορίες και το νέο περιεχόμενο των χρήσεων γης

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα το υπ’ αριθ. 37/2018  Πρακτικό Επεξεργασίας  του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με αντικείμενο την επεξεργασία του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των νέων χρήσεων γης, που επιτρέπονται πλέον κατά τον ρυθμιστικό  – πολεοδομικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, και ενόψει του συστήματος χωρικού σχεδιασμού που καθιερώνεται...