Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων περί αυθαιρέτων στις περιπτώσεις παράνομης αλλαγής χρήσης

Με την υπ’ αριθ. 933/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη η αυθαίρετη αλλαγή  χρήσης χώρου εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων σε κέντρο διασκέδασης . Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ότι από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ΓΟΚ/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.3...

Εκτός σχεδίου δόμηση και ανέγερση υπεραγορών κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις

Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 937/2017 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι δεν είναι νόμιμη η έγκριση της ανέγερσης κτιρίου υπεραγοράς , κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ως προς την κάλυψη, τη δόμηση και το ύψος σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως. Συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται ρητή αναφορά...

Επιπτώσεις καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στα ιδιωτικά ακίνητα

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1907/2017 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας επάγεται την κήρυξη ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων τυχόν ιδιωτικών ακινήτων κειμένων εντός των καθοριζόμενων ορίων και την επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών στη χρήση και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών, ακόμη και πριν την κατά νόμο συντέλεση...

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) με ταυτόχρονη μεταβολή των επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

Η υπ’ αριθμ. 1242/2016 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας. Κρίθηκε, συγκεκριμένα,  ότι η αναθεώρηση και επέκταση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (εφεξής ΓΠΣ) ...

Η προστασία της ιδιοκτησίας σε περίπτωση ανάκλησης της παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 2362/2017 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ανάκληση της  παραχώρησης της δημόσιας περιουσίας που συνιστά το Σκοπευτήριο της  Καισαριανής προς την Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία είναι επιτρεπτή και δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγματος, σχετικά με την προστασία της ιδιοκτησίας. Τούτο διότι, όπως κρίθηκε,  το...