Ο Ανδρέας  Παπαπετρόπουλος  του Δημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα.

Είναι Δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο  και  Διδάκτωρ του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας  και ακολούθησε  μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, όπου απέκτησε αρχικά  D.E.A. στο “Δίκαιο του Περιβάλλοντος” (Paris I- Sorbonne) και στη συνέχεια D.E.S.S. στο “Πολεοδομικό Δίκαιο και την Πολιτική της Κατοικίας” στο Πανεπιστήμιο της Ορλεάνης (Droit et Politique de l’ Habitat- Université d’ Orleans). Η διδακτορική του διατριβή που εκπονήθηκε στο ΕΚΠΑ έχει τίτλο “Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη“.

Ως Δικηγόρος εξειδικεύτηκε στο Δημόσιο Δίκαιο και, ειδικότερα, στο Πολεοδομικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Περιβάλλοντος . Tο 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, (Ν.Σ.Κ.),  στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια.

Συγκεκριμένα, υπηρέτησε από το 1998 έως το 1999 στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ από το 1999 μέχρι και το 2010  υπηρέτησε στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και νυν ΥΠΕΝ.

Μετά την αποχώρησή του από το Ν.Σ.Κ. τον Ιανουάριο του 2010,  ασκεί εξειδικευμένη Δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό, καθώς  και   στο γενικό Δημόσιο και  Διοικητικό Δίκαιο.

Άρχισε να ασχολείται συστηματικά με το πολεοδομικό δίκαιο και το δίκαιο του περιβάλλοντος  από τις αρχές του 1999, οπότε και τοποθετήθηκε  στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ 

Από τον Μάρτιο του 2004 έως και τον Σεπτέμβριο του 2009 αποσπάστηκε από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ  και εργάστηκε, ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος στο Γραφείο του  τότε Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Σταύρου Καλογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με τη σύνταξη και την προώθηση προς το ΣτΕ σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων με πολεοδομικό περιεχόμενο, την τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, τη νομοτεχνική υποστήριξη της  εκπόνησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.),  υποθέσεις άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, τη νομοτεχνική επεξεργασία  των χωροταξικών σχεδίων του ν. 2742/1999, καθώς και με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών Οδηγιών της Ε.Ε. στο εθνικό μας δίκαιο.

Από το 2010 χειρίζεται σημαντικές  υποθέσεις με πολεοδομικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό αντικείμενο ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέταξε, κατέθεσε και συζήτησε την αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε τη συνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4014/2011 για την “πολεοδομική τακτοποίηση” των αυθαιρέτων, η οποία έγινε , τελικά, δεκτή  στην σχετική “Πιλοτική Δίκη” όπου οι διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου κρίθηκαν από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ανίσχυρες ως αντικείμενες στο άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος (ΣτΕ Ολομέλεια 3341/2013).

Εκπροσώπησε τον Δήμο Νέας Φιλαδελφείας ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 6ης Μαρτίου 2015, οπότε και συζητήθηκε η αίτηση ακυρώσεως του Δήμου κατά αποφάσεως της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Με την αίτηση αυτή προβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, και λόγοι που αφορούν στην αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 4277/2014, με τα οποία παραχωρήθηκε στην ερασιτεχνική ΑΕΚ δασική- αναδασωτέα έκταση του Άλσους Νέας Φιλαδελφείας, προκειμένου να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ΠΑΕ – ΑΕΚ.

Εκπροσώπησε πρόσφατα την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τους υπόλοιπους αιτούντες, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του “Μακρυγιάννη”, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά τη συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως που αφορούσε την ανέγερση  ξενοδοχείου, ύψους 38 μέτρων, πλησίον του ιερού βράχου της Ακροπόλεως των Αθηνών. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έτυχε ευρείας δημοσιότητας στον εθνικό και διεθνή έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αναμένεται η έκδοση της σχετικής αποφάσεως.

Παράλληλα,  εκπροσωπεί συστηματικά  ως παρεμβαίνων μεγάλες Εταιρείες (YMERIS, ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ, WRE HELLAS) κατά τη συζήτηση ενώπιον του ΣτΕ και των λοιπών Διοικητικών Δικαστηρίων υποθέσεων με περιβαλλοντικό και πολεοδομικό αντικείμενο.

Πρόσφατα, τέλος, το Γραφείο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες  ανέλαβε την εκπόνηση  του DueDilligence Report (από πλευράς πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής νομοθεσίας) για το σύνολο των  Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν και αφορούν, μεταξύ άλλων, στην έγκριση της γενικής οργάνωσης, τον καθορισμό των χωρικών και κτιριακών ενοτήτων, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, την αξιοποίηση και την οργάνωση των  χρήσεων γης του “Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου” (ΜΠ), τις χρήσεις γης και τους περιορισμούς δόμησης  του παράκτιου μετώπου, καθώς και τον καθορισμό των ζωνών πολεοδόμησης  που απαιτούνται για την οργάνωση και τη λειτουργία του “Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά” (ΜΠΕΑ), όπως αυτές προσδιορίζονται από το ν. 4062/2012 και το π.δ. της 28.02.2018 με τίτλο “Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ΜΠΕΑ”.

Από το 2005 έως και το 2011  δίδαξε με εντολή διδασκαλίας (π.δ.407) εθνικό και κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος, καθώς και τα μαθήματα του θεσμικού πλαισίου της Χωροταξίας και της Πολεοδομίας και του Δικαίου του Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εισηγητών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και διδάσκει τακτικά στα σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης που αφορούν τα στελέχη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών της χώρας,  ενώ λαμβάνει τακτικά  μέρος ως ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων με θέμα τον πολεοδομικό και το χωροταξικό σχεδιασμό και το δίκαιο του περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Είναι τακτικός ομιλητής σε επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια που άπτονται του αντικειμένου της χωροταξίας, της πολεοδομίας και του περιβάλλοντος.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται,  εντελώς ενδεικτικά,  η Ημερίδα για το νέο σχέδιο νόμου για τον Αιγιαλό που διοργανώθηκε στο Αμφιθέατρο του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, όπου και εκπροσώπησε  την Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, αλλά και  οι δύο Ημερίδες που συνδιοργανώθηκαν πρόσφατα από τον ΔΣΑ και την “ Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος” με θέματα  την “Πολιτική των Αυθαιρέτων στην Ελλάδα” και την “Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας- ΕΣΧΑΔΑ- ΕΣΧΑΣΕ” αντίστοιχα.

Συμμετείχε, τέλος, ως εισηγητής στο Συνέδριο της Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος που έγινε στη Ρόδο από τις 12 έως τις 14/10/2018  με θέμα “Περιβάλλον και Νησιωτικότητα” υπό την Προεδρία των Κωνσταντίνου Μενουδάκου, τ. Προέδρου του ΣτΕ και Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, Προέδρου του ΣτΕ.

Θέμα της εισήγησής του: “Χωροταξικός σχεδιασμός των νησιωτικών περιοχών: Το παράδειγμα του ΕΣΧΑΔΑ  Αφάντου Ρόδου“.

Από τον Ιανουάριο του 2017  διδάσκει  το δίκαιο των ακυρωτικών διοικητικών διαφορών, το πολεοδομικό δίκαιο και το δίκαιο του περιβάλλοντος στο Ειδικό Νομικό Φροντιστήριο προετοιμασίας  των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Νομική Βιβλιοθήκη.

Διδάσκει, τέλος, το μάθημα του δημοσίου, διοικητικού και συνταγματικού δικαίου στο Ειδικό Νομικό Φροντιστήριο προετοιμασίας για τον εισαγωγικό διαγωνισμό του ΝΣΚ

Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά .

Η τελευταία του μελέτη έχει τίτλο ” Χωροταξικός και Πολεοδομικός  Σχεδιασμός” και εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το 2019.

 

Μονογραφίες:

α)  “Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός”¨, με τη συνεργασία της Ιωάννας Κανταρτζή, Δικηγόρου, MA,  Νομική Βιβλιοθήκη, 2019.

β) “Περιβάλλον“, Συλλογικός Τόμος, Νομική βιβλιοθήκη, 2017

γ) Αστική Ευθύνη του Δημοσίου”, Συλλογικός Τόμος σε Επιμέλεια Ν. Σοιλεντάκη (Προέδρου Εφετών Δ.Δ.) και Αννας Ατσαλάκη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015.

δ) “Διαγράμματα Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου”, Συλλογικός Τόμος με επιμέλεια Χ. Χρυσανθάκη, Νομική βιβλιοθήκη, 2014.

ε) “Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” – Ερμηνεία- Νομολογιακές Παρατηρήσεις, εκδόσεις Αρναούτη, 2013.

ζ “Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη”, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009

η) “Δίκαιο και Πολιτική του Χωροταξικού Σχεδιασμού”, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2008,

θ)  “Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην εθνική και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη”, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003.

ι) “La Prise en compte de l’ Environnement par le Droit de l’ Urbanisme en Grèce et en France”,  Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002.

Είναι ιδρυτικό μέλος και  Μέλος του Δ.Σ. και Ταμίας της Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος .

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

FULL BIO:

Andreas Papapetropoulos was born in Athens. Since 2010, after his resignation from the Legal Council of the State, he runs his own legal office and has expertise on general Public and Administrative Law with specialization in Urban Planning and Environmental Law.

Mr. Papapetropoulos served as a Counselor at the Legal Council of the State for twelve years (1998-2010) and more precisely:  from 1998-1999 he served at the Special Office of Taxation (Ministry of Economics) and from 1999-2010 at the Legal Counselor’s Office – Ministry of Environment & Energy. Through his career as a Counselor he participated in the drafting of the legislative framework on General Urban Planning and Land Planning regulations, the abolishment of urban planning expropriations and the integration of European Directives to the national legislation.

In 2011, he filed a motion for the annulment of law 4014/2011 regarding the legalization of abusive buildings which was later accepted by the Council of State (in 2013), through a Pilot Trial, abolishing the legislation as objective to art. 24§2 of the Constitution (Court Decision 3341/2013).

From 2005 until 2011 he worked as a professor at the School of Spatial Planning and Development of Aristotelian University of Thessaloniki – Faculty of Engineering. He taught the course of National and European Environmental Law, as well as the courses of institutional framework of Land planning and Urban Planning and Law of Spatial Planning.

He is a member of the Company of Environmental Law and participates actively as a speaker at scientific seminars and conferences regarding Land & Urban planning and environmental issues.

EDUCATION:

He has graduated from National and Kapodistrian University of Athens’ Law School (LLB) and he has obtained two master’s degrees (LLMs): on Urban Planning Law and Habitation Policy from Orleans University and on Environmental Law from Paris – Sorbonne University.

LANGUAGES:

He speaks Greek English and French.