Το Δικηγορικό Γραφείο του Ανδρέα Παπαπετρόπουλου ασχολείται εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος.  Η εμπειρία μας  στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις και συγκεκριμένα τη διδασκαλία του μαθήματος του Δικαίου του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής  Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και την απόκτηση D.E.A. από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρου Καλογιάννη.

Η συστηματική ενασχόλησή μας με το Δίκαιο του Περιβάλλοντος εντάσσεται στην προσπάθεια κάλυψης των ποικίλων νομικών αναγκών που προκύπτουν για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους συλλογικούς φορείς από τηνεφαρμογή των εθνικών και των  κοινοτικών πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο που καθορίζουν σήμερα ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός και, ιδίως, η πολιτική περιβάλλοντος  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


image copyright: alitaylor