Με το ν. 4014/2011 επιχειρείται για πρώτη φορά η ρύθμιση και η «τακτοποίηση» σε ορίζοντα τριακονταετίας των κτισμάτων και των κατασκευών που ανεγέρθηκαν αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση της υφιστάμενης αδείας ή με αλλαγή και υπέρβαση των σχετικών στις χρήσεων γης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς μας συμβούλους την ένταξη στην πρώτη φάση της διαδικασίας, την συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αναλαμβάνουμε, περαιτέρω, τον υπεύθυνο και αποτελεσματικό χειρισμό της κρίσιμης δεύτερης φάσης της διαδικασίας «τακτοποίησης», κατά την οποία κρίνεται η οριστική ένταξη ή η απόρριψη της σχετικής δυνατότητας ρύθμισης των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, με την άσκηση των σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία.