Οι  Συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες.

 

Η Κατερίνα Παπαθανασίου είναι  Δικηγόρος Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

 

H Μαρία (Άρια) Τζαμαλίκου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π. Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του  ΕΚΠΑ. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 

Η Ευαγγελία Μπάνου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 

Η Ιωάννα Μαλιγιάννη είναι Ασκούμενη Δικηγόρος. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus με σπουδές διάρκειας έξι μηνών στις  Sciences  Politiques του Πανεπιστημίου της Aix en Provence και μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.