ΝΕΑ

Τα πιθανά σενάρια που παρουσιάζονται από το ΥΠΕΝ για τη συνέχιση της διαδικασίας “νομιμοποίησης” των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών

Ανοικτό αφήνει το μέτωπο των αυθαιρέτων η νέα κυβέρνηση.  Μετά τη χθεσινή συνάντηση του κ. Ευθύμη Μπακογιάννη,γενικού γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, με εκπροσώπους των συμβολαιογράφων, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών – Πειραιώς και Δωδεκανήσου ανακοίνωσε την πρόθεση του Υπουργείου να μη δοθεί παράταση του ισχύοντος νόμου περί αυθαιρέτων που λήγει την 8η Νοεμβρίου του τρέχοντος...

Δρομολογείται σύντομα, δυνάμει των σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, η επένδυση στις “Σκουριές” της Χαλκιδικής.

Προς την οριστική του επίλυση τείνει το ζήτημα της επένδυσης στις Σκουριές, καθώς εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1531/2019, 1532/2019 και 1533/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως της θυγατρικής εταιρίας « Ελληνικός Κόσμος». Συγκεκριμένα, επρόκειτο για τρεις αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες στρέφονταν κατά των παραλείψεων της...

Η ελλιπής αιτιολογία ως λόγος ακύρωσης Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν.2971/2001 “περί Αιγιαλού και Παραλίας”

Στην αναπομπή υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα κρίση, προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως,  η οποία έγινε δεκτή από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενο στο άρθρο 12 του ν. 2971/2001, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη πράξη, ήτοι το υπ’ αριθμ. 3/11.10.2017 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 3 του...

Δεκτή έγινε με την υπ’ αριθ. 660/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση απόρριψης αιτήματος επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας.

Στην ακύρωση  Έκθεσης  της Επιτροπής Καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ρεθύμνου προχώρησε  το Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν αιτήσεως που ασκήθηκε ενώπιόν του. Συγκεκριμένα, η αιτούσα την ακύρωση της προαναφερθείσας Έκθεσης, προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσβάλλοντας την απόρριψη αιτήματός  της για  τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας σε περιοχή...

Παράνομη κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 415/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόρριψη αίτησης για άρση μη συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης.

Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης να άρει μη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση σε τμήμα ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, στην υπό κρίση περίπτωση, οι αιτούντες στράφηκαν κατά της  σιωπηρής άρνησης αποχαρακτηρισμού ακινήτου ιδιοκτησίας τους ως ευρισκόμενου εντός οριογραμμής παραλίας.  Είχε προηγηθεί, δηλαδή, της αιτήσεως ακυρώσεως, αίτηση προς τον...