ΝΕΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας»

Σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2020, κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον «Εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας», προωθείται δε στη συνέχεια προς επεξεργασία στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου που αναμένεται να ψηφισθεί είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Περιορίζεται η άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση....

Πλήρης λειτουργία του Δικηγορικού Γραφείου «Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος & Συνεργάτες» κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας COVID-19

Ενόψει της δεύτερης φάσης της πανδημίας Covid-19, από τις 07.11.2020 τίθεται σε ισχύ μία νέα δέσμη μέτρων που επιβάλλει αναστολή δραστηριοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε όλη την χώρα. Ως προς τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού...

Οι επερχόμενες αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας»  που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, προτείνονται σημαντικές αλλαγές στη δόμηση εκτός σχεδίου σχεδίων πόλεως και ορίων οικισμών. Μία από τις βασικές κατευθύνσεις στο πεδίο αυτό είναι να αποθαρρυνθεί η δόμηση σε περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει...

Η αντίρροπη σχέση ανάμεσα στην εκτός σχεδίου δόμηση και τον χωρικό σχεδιασμό.

Την εισηχθείσα με το ν.δ. 17.6/16.8 1923 διάκριση μεταξύ περιοχών εντός και εκτός σχεδίου – με κριτήριο διάκρισης το επιτρεπτό ή μη της δόμησης – σχετικοποίησε σειρά μεταγενέστερων νομοθετημάτων, δυνάμει των οποίων επετράπη κατ’ εξαίρεση η δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές με δυσμενέστατες οικολογικές συνέπειες. Το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας», με το...

Οι καινοτομίες του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου για την Κεντρική Μακεδονία

Η ενίσχυση του ρόλου της πόλης των Σερρών σε περιφερειακό επίπεδο, η “μονιμοποίηση” των εξορύξεων στη Χαλκιδική και η, έστω και ατελής, προσπάθεια ανάσχεσης της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης της Χαλκιδικής αποτελούν τις πλέον κρίσιμες καινοτομίες που εισάγονται με το νέο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Κεντρικής Μακεδονίας (εφεξής το σχέδιο). Περαιτέρω , το σχέδιο προβλέπει...