ΝΕΑ

Αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επί εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως κατά συναφών προσβαλλόμενων πράξεων και δυνατότητα χωρισμού του δικογράφου.

Το ζήτημα της αρμοδιότητας των τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας( εφεξής ΣτΕ) επί εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως κατά συναφών προσβαλλόμενων πράξεων, κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 901/2018 απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στην υπό κρίση περίπτωση η κατατεθειμένη αίτηση ακυρώσεως είχε ως αίτημα την ακύρωση πλειόνων της μίας προσβαλλόμενων πράξεων, καθεμία από τις οποίες ανήκε στην...

Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί του καθορισμού της αποζημίωσης που θα πρέπει να επιστραφεί σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Σε έλεγχο της  δικαιοδοσίας του προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κατά την εκδίκαση αίτησης ακυρωσης ενώπιόν του, η οποία αφορούσε στον προσδιορισμό επιστρεπτέας αποζημίωσης σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης εντοπίστηκε στο γεγονός ότι, εν προκειμένω, η απόφαση που προσδιόρισε το ποσό της επιστρεπτέας αποζημίωσης εκδόθηκε από νομικό πρόσωπο...

Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά πράξης κύρωσης δασικού χάρτη και εξαιρούμενες της ανάρτησης περιοχές.

Οριστικά επιλύθηκαν με την υπ’ αριθμόν 1810/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος της Επταμελούς  Σύνθεσης του ΣτΕ, ζητήματα που αφορούν στην προθεσμία προσβολής με αίτηση ακύρωσης πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών, καθώς και στις  εξαιρούμενες από την ανάρτηση περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι επί πράξεων κύρωσης, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17...

Τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου δόθηκε το σχέδιο νόμου που αφορά στη διαδικασία διατήρησης της χρήσης των αυθαιρέτων, χωρίς να προϋποτίθεται η κυριότητα του ακινήτου, γεγονός που εγείρει αντιδράσεις ως προς τη συνταγματικότητα του πλαισίου, εν μέσω ,μάλιστα, εκδίκασης προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣτΕ) ενάντια στη ρύθμιση. Πρώτο στάδιο για...

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί- Υποχρέωση τήρησης της αρχής του πολεοδομικού κεκτημένου

Απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 148/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση  ακυρώσεως κατά της απόφασης 9485/8.3.2010 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Επανομής( Ν. Θεσσαλονίκης)». Γνώμονα της απόρριψης αποτέλεσε το άρθρο 24 του Συντάγματος, από το οποίο προκύπτει, όπως κρίνεται παγίως,  η σημασία της...