ΝΕΑ

Έντονες αντιδράσεις συναντά η επικείμενη ανέγερση ξενοδοχείου στην παραλία της “Βλυχάδας” στη Σαντορίνη.

Ένταση έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη μετά την έναρξη εργασιών ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχείου κοντά στην παραλία της “Βλυχάδας”, περιοχή, η οποία φημίζεται για το  σπάνιο φυσικό κάλλος  της και χρήζει ως εκ τούτου ιδιαίτερης προστασίας. Συγκεκριμένα, εννέα φορείς και σύλλογοι του νησιού, μέρος της τοπικής κοινωνίας  καθώς και  η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αντιδρούν στην...

Έγκριση για τη δημιουργία του πρώτου αποτεφρωτηρίου στη χώρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προς την οριστική του επίλυση τείνει το αμφιλεγόμενο ζήτημα της δημιουργίας του πρώτου κέντρου αποτέφρωσης  στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το πλαίσιο για τη δημιουργία του αποτεφρωτηρίου στην περιοχή του Ελαιώνα, σε μία έκταση 37,8 στρεμμάτων. Δεδομένου του ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος που ισχύει στην περιοχή, χρειαζόταν η έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος....

Προς κατάθεση στη Βουλή σχέδιο νόμου που ρυθμίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισής του τείνει το χρόνιο πρόβλημα της καθυστέρησης κατεδαφίσεως αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών, που έχουν κριθεί αμετάκλητα κατεδαφιστέα. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με ρυθμίσεις που εμπίπτουν στο σχέδιο νόμου « Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής  Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής...

Αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επί εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως κατά συναφών προσβαλλόμενων πράξεων και δυνατότητα χωρισμού του δικογράφου.

Το ζήτημα της αρμοδιότητας των τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας( εφεξής ΣτΕ) επί εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως κατά συναφών προσβαλλόμενων πράξεων, κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 901/2018 απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στην υπό κρίση περίπτωση η κατατεθειμένη αίτηση ακυρώσεως είχε ως αίτημα την ακύρωση πλειόνων της μίας προσβαλλόμενων πράξεων, καθεμία από τις οποίες ανήκε στην...

Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί του καθορισμού της αποζημίωσης που θα πρέπει να επιστραφεί σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Σε έλεγχο της  δικαιοδοσίας του προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κατά την εκδίκαση αίτησης ακυρωσης ενώπιόν του, η οποία αφορούσε στον προσδιορισμό επιστρεπτέας αποζημίωσης σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης εντοπίστηκε στο γεγονός ότι, εν προκειμένω, η απόφαση που προσδιόρισε το ποσό της επιστρεπτέας αποζημίωσης εκδόθηκε από νομικό πρόσωπο...