Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διευκρινίσεις ως προς την εξέλιξη της διαδικασίας κτηματογράφησης, ενόψει των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων

Μέχρι τις αρχές Μαΐου, τουλάχιστον, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο στο εσωτερικό τους, με προσωπικό ασφαλείας, ενώ περιορισμένη είναι και η λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης, στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου ιού....

Συνεχίζεται κανονικά η κατάθεση και ο προσδιορισμός όλων των δικογράφων, καθώς και η εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων , υπό τη μορφή προσωρινής διαταγής, από το ΣτΕ και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.

Διευκρινίζεται ότι, το καθεστώς υπολειτουργίας, στο οποίο έχουν τεθεί τα Δικαστήρια και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί, για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου ιού, δεν επηρεάζει τις Γραμματείες και τα Πρωτόκολλα αυτών. Συγκεκριμένα, τόσο οι Γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών δικαστηρίων, όσο και οι υπηρεσίες της Διοίκησης,...

Διατάξεις που αφορούν σε παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας, θεσπίστηκαν με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα  μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Φ.Ε.Κ./Α’ 75/ 30.3.2020), περιλαμβάνονται διατάξεις για την παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 54 της ανωτέρω πράξης νομοθετικού περιεχομένου: Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. / Α΄ 79) αντικαθίσταται ως...

Αντιμέτωπο με αντιδράσεις και καθυστερήσεις, βρίσκεται το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική νομοθεσία

Πολλές και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το πολυνομοσχέδιο, που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αυτό, τουλάχιστον, δείχνουν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, που ολοκληρώθηκε, με ασυνήθιστα μεγάλη συμμετοχή, την περασμένη εβδομάδα. Η αντίθεση της πλειοψηφίας όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση εστιάζει, κατ’ αρχάς, στις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν αυτή την περίοδο στη χώρα...

Για την τύχη των κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού, αποφασίζουν ΚΑΣ και ΚΕΣΑ

Οι διατηρήσεις και κατεδαφίσεις των κτιρίων, που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού, απασχολούν, αυτή την περίοδο, τα αρμόδια Κεντρικά Συμβούλια των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) επικύρωσε τις προτεινόμενες διατηρήσεις και κατεδαφίσεις κτιρίων, ενώ, σήμερα, το ίδιο ζήτημα θα συζητηθεί και στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής...