Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεκτή έγινε με την υπ’ αριθ. 660/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση απόρριψης αιτήματος επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας.

Στην ακύρωση  Έκθεσης  της Επιτροπής Καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ρεθύμνου προχώρησε  το Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν αιτήσεως που ασκήθηκε ενώπιόν του. Συγκεκριμένα, η αιτούσα την ακύρωση της προαναφερθείσας Έκθεσης, προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσβάλλοντας την απόρριψη αιτήματός  της για  τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας σε περιοχή...

Παράνομη κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 415/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόρριψη αίτησης για άρση μη συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης.

Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης να άρει μη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση σε τμήμα ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, στην υπό κρίση περίπτωση, οι αιτούντες στράφηκαν κατά της  σιωπηρής άρνησης αποχαρακτηρισμού ακινήτου ιδιοκτησίας τους ως ευρισκόμενου εντός οριογραμμής παραλίας.  Είχε προηγηθεί, δηλαδή, της αιτήσεως ακυρώσεως, αίτηση προς τον...

Θεσπίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το διετές πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Γυάρου.

Στη θέσπιση ενός προσωρινού πλαισίου προστασίας της Γυάρου, διάρκειας δύο ετών, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( εφεξής ΥΠΕΝ). Το νησί, γνωστό κυρίως για την έντονη πολιτική του ιστορία, διαθέτει παράλληλα και μια εξαιρετικής σημασίας βιοποικιλότητα, η οποία χρήζει αναμφισβήτητα προστασίας, δεδομένου ότι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νησιού εντοπίζεται  και αναπαράγεται περίπου το...

Η αναρμοδιότητα υπογράφοντος Υπουργού ως λόγος ακύρωσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ

Στην ακύρωση κοινής υπουργικής απόφασης (εφεξής ΚΥΑ)  που αφορούσε στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργο κατασκευής και λειτουργίας Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 2234/2018 απόφασή του. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε,βασιζόμενη στο άρθρο 18 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,  ότι , όπως ακριβώς συμβαίνει και με...

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για το “Μάτι” της Αττικής εγκρίθηκε εκ των υστέρων και μετά την επέλευση της πρωτοφανούς τραγωδίας.

Δρομολογείται  σταδιακά η διαδικασία πολεοδομικής αναδιοργάνωσης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018, με την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ)  της περιοχής. Συγκεκριμένα,  εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)  το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (εφεξής ΕΧΣ), το οποίο  σύμφωνα με το...