Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε στο “Περιβάλλον και Δίκαιο” το νέο άρθρο του Ανδρέα Παπαπετρόπουλου με θέμα ” Χωροταξικός Σχεδιασμός του νησιωτικού χώρου: Το παράδειγμα του ΕΣΧΑΔΑ” Αφάντου Ρόδου”.

Είναι γνωστό, πως την τελευταία δεκαετία η ελληνική κοινωνία διέρχεται μια βαθιά οικονομική κρίση. Είναι, επίσης, δεδομένο ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοφανούς, πράγματι, αυτής  οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ελήφθησαν μια σειρά από νομοθετικά μέτρα και παρεμβάσεις που είχαν ως πρωταρχικό τους σκοπό, αν όχι την πλήρη ανατροπή της, τουλάχιστον, την ανάσχεσή της και...

Έγκριση για τη δημιουργία του πρώτου αποτεφρωτηρίου στη χώρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προς την οριστική του επίλυση τείνει το αμφιλεγόμενο ζήτημα της δημιουργίας του πρώτου κέντρου αποτέφρωσης  στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το πλαίσιο για τη δημιουργία του αποτεφρωτηρίου στην περιοχή του Ελαιώνα, σε μία έκταση 37,8 στρεμμάτων. Δεδομένου του ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος που ισχύει στην περιοχή, χρειαζόταν η έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος....

Προς κατάθεση στη Βουλή σχέδιο νόμου που ρυθμίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισής του τείνει το χρόνιο πρόβλημα της καθυστέρησης κατεδαφίσεως αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών, που έχουν κριθεί αμετάκλητα κατεδαφιστέα. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με ρυθμίσεις που εμπίπτουν στο σχέδιο νόμου « Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής  Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής...

Αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επί εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως κατά συναφών προσβαλλόμενων πράξεων και δυνατότητα χωρισμού του δικογράφου.

Το ζήτημα της αρμοδιότητας των τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας( εφεξής ΣτΕ) επί εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως κατά συναφών προσβαλλόμενων πράξεων, κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 901/2018 απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στην υπό κρίση περίπτωση η κατατεθειμένη αίτηση ακυρώσεως είχε ως αίτημα την ακύρωση πλειόνων της μίας προσβαλλόμενων πράξεων, καθεμία από τις οποίες ανήκε στην...

Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί του καθορισμού της αποζημίωσης που θα πρέπει να επιστραφεί σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Σε έλεγχο της  δικαιοδοσίας του προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κατά την εκδίκαση αίτησης ακυρωσης ενώπιόν του, η οποία αφορούσε στον προσδιορισμό επιστρεπτέας αποζημίωσης σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης εντοπίστηκε στο γεγονός ότι, εν προκειμένω, η απόφαση που προσδιόρισε το ποσό της επιστρεπτέας αποζημίωσης εκδόθηκε από νομικό πρόσωπο...