Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από την αυξημένη επταμελή σύνθεση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κριθεί η συνταγματικότητα της εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1433/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία παραπέμφθηκε η τελική κρίση της υποθέσεως  στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, λόγω της σημασίας των τιθέμενων ζητημάτων, εκετάστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης μονάδας παραγωγής βιοαερίου μέσω μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων και γεωργικής βιομάζας, η οποία στη συνέχεια θα...

Οι επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ

Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 2222/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι είναι επιτρεπτή η πρόσκαιρη χωροθέτηση λατομικών χώρων προορισμένων για την κάλυψη των αναγκών μεγάλης σημασίας τεχνικών έργων και, μάλιστα, πως η εν λόγω ανάπτυξη λατομικών δραστηριοτήτων είναι, υπό αυστηρές και συγκεκριμένες,  προϋποθέσεις επιτρεπτή εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα, κατά...

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τις νέες χρήσεις γης (Α΄114/18)

Με το  Προεδρικό Διάταγμα  (ΦΕΚ Α΄ 114/18) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),  καθορίζονται νέες χρήσεις γης  και επιτυγχάνεται η προσαρμογή των προβλέψεων του προηγούμενου Π.Δ. του 1987 στη σύγχρονη πραγματικότητα, αφού προβλέπονται πλέον και νέες κατηγορίες χρήσεων γης, που έχουν προκύψει στο μεταξύ τους διάστημα. Το νέο πλαίσιο...

Νόμιμη η απαλλοτρίωση διατηρητέων κτιρίων με σκοπό την προστασία και την ανάδειξη του αρχαίου μνημείου της “Ποικίλης Στοάς” της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ

Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 49/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), κρίθηκε νόμιμη η αναγκαστική απαλλοτρίωση διατηρητέων κτιρίων με σκοπό την προστασία  και  την ανάδειξη του αρχαίου μνημείου της “Ποικίλης Στοάς”. Συγκεκριμένα, ως συνταγματικά ανεκτός  κρίθηκε από το αρμόδιο Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου,  ο αποχαρακτηρισμός 2 εκ των διατηρητέων κτιρίων...

Ψηφίστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε από  τη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Πρόκειται για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο των συζητήσεων και της ψήφισης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει ως στόχο την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία...