Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ξεπέρασαν ήδη τις 240.000 οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων που έγιναν με το νέο νόμο 4495/2017

Ξεπέρασαν ήδη τις 240.000 μέσα σε 11 μήνες οι δηλώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών που έγιναν με το νέο νόμο 4495/2017. Με τον τρόπο αυτό, οι δηλώσεις πολεοδομικών αυθαιρεσιών πλησιάζουν από το 2009 έως σήμερα συνολικά τα 2 εκατομμύρια. Παράλληλα, ,  οι εισπράξεις των σχετικών προστίμων  ξεπερνούν πλέον τα 3 δισ. ευρώ. Τα προαναφερθέντα,...

Επίκειται νομοθετική πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) , επιχειρείται η κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου για την “τακτοποίηση”  αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών μέσα σε δασικές περιοχές. Σκοπός της   σχετικής ρύθμισης  αναφέρεται πως είναι  η νομιμοποίηση των αυθαίρετων οικισμών εντός των δασών. Φυσικά υποστηρίζεται, ταυτόχρονα,  πως θα διασφαλιστεί ο σεβασμός της δασικής νομοθεσίας και η...

Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας του δικαίου

Όπως έχει γίνει γνωστό, πολύ σύντομα πρόκειται να εκκινήσει η διαδικασία των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί, περαιτέρω, και για τα αυθαίρετα εντός των ρεμάτων στην περιοχή της Μάνδρας, όπως και για αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές μέσα σε δάση, αιγιαλούς και ρέματα σε όλη την Αττική, όπως...

Αυθαίρετη κρίθηκε από το ΣτΕ η εγκατάσταση και η λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 300/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κρίθηκε ότι η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου είναι αυθαίρετη. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι με τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 24 του Συντάγματος καθιερώνεται αυξημένη προστασία...

Από την αυξημένη επταμελή σύνθεση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κριθεί η συνταγματικότητα της εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1433/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία παραπέμφθηκε η τελική κρίση της υποθέσεως  στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, λόγω της σημασίας των τιθέμενων ζητημάτων, εκετάστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης μονάδας παραγωγής βιοαερίου μέσω μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων και γεωργικής βιομάζας, η οποία στη συνέχεια θα...