Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί του καθορισμού της αποζημίωσης που θα πρέπει να επιστραφεί σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Σε έλεγχο της  δικαιοδοσίας του προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κατά την εκδίκαση αίτησης ακυρωσης ενώπιόν του, η οποία αφορούσε στον προσδιορισμό επιστρεπτέας αποζημίωσης σε περίπτωση ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης εντοπίστηκε στο γεγονός ότι, εν προκειμένω, η απόφαση που προσδιόρισε το ποσό της επιστρεπτέας αποζημίωσης εκδόθηκε από νομικό πρόσωπο...

Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά πράξης κύρωσης δασικού χάρτη και εξαιρούμενες της ανάρτησης περιοχές.

Οριστικά επιλύθηκαν με την υπ’ αριθμόν 1810/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος της Επταμελούς  Σύνθεσης του ΣτΕ, ζητήματα που αφορούν στην προθεσμία προσβολής με αίτηση ακύρωσης πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών, καθώς και στις  εξαιρούμενες από την ανάρτηση περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι επί πράξεων κύρωσης, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17...

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ο “Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός”

Κυκλοφόρησε από τη Νομική Βιβλιοθήκη η Μονογραφία με τίτλο “Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός”. Τη μονογραφία αυτή συνέγραψαν από κοινού ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος και η  Ιωάννα Κανταρτζή. Πρόκειται για μία απολύτως επίκαιρη μελέτη, με την οποία οι συγγραφείς παρουσιάζουν το σύνολο του σύγχρονου πλαισίου για το χωρικό, δηλαδή το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, έτσι όπως...

Τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου δόθηκε το σχέδιο νόμου που αφορά στη διαδικασία διατήρησης της χρήσης των αυθαιρέτων, χωρίς να προϋποτίθεται η κυριότητα του ακινήτου, γεγονός που εγείρει αντιδράσεις ως προς τη συνταγματικότητα του πλαισίου, εν μέσω ,μάλιστα, εκδίκασης προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣτΕ) ενάντια στη ρύθμιση. Πρώτο στάδιο για...

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί- Υποχρέωση τήρησης της αρχής του πολεοδομικού κεκτημένου

Απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 148/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση  ακυρώσεως κατά της απόφασης 9485/8.3.2010 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Επανομής( Ν. Θεσσαλονίκης)». Γνώμονα της απόρριψης αποτέλεσε το άρθρο 24 του Συντάγματος, από το οποίο προκύπτει, όπως κρίνεται παγίως,  η σημασία της...