Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μεταβατική λύση δίνει το ΥΠΕΝ για τη λειτουργία των αρμοδίων για την εξέταση των ενστάσεων για υπαγωγές αυθαιρέτων και άλλων πολεοδομικών θεμάτων Συμβουλίων (ΣΥΠΟΘΑ).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με νέα απόφασή του, έδωσε μια μεταβατική λύση, για την εξέταση των  ενστάσεων για υπαγωγές αυθαιρέτων από τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ). Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 4495/2017, είχε προβλεφθεί ότι στην έδρα κάθε Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, συγκροτείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), το οποίο θα...

Νέους όρους δόμησης στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος

Μετά τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,  με τις οποίες απετράπη η ανέγερση πολυώροφων κτιρίων κοντά στην Ακρόπολη,  προκειμένου η Διοίκηση να επανεξετάσει το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής και να θεσπίσει ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης για την προστασία της, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζιδάκης, δήλωσε πως θα ακολουθήσει τις υποδείξεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου....

Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν και οι αλλαγές του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Βάσει των δέκα τροπολογιών που κατατέθηκαν, και λίγο πριν την φήφιση του νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», προστέθηκαν στα 130 άρθρα του νομοσχεδίου, νέες ρυθμίσεις. Κατά τα λοιπά, ο κορμός του νομοσχεδίου, παρέμεινε ως είχε, παρά τις μεγάλες...

Νέα δεδομένα στα ανώτατα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων κάτω από την Ακρόπολη, θέτει το ΣτΕ, με πρόσφατες αποφάσεις του

Οι υποθέσεις, που απασχόλησαν το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από έναν ακριβώς χρόνο, αναφορικά με τα υπερμεγέθη και πολυώροφα κτίρια κάτω και γύρω από την Ακρόπολη, λαμβάνουν, σήμερα πλέον, νέες και ευρύτερες διαστάσεις. Στις αποφάσεις, που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον περασμένο Νοέμβριο, με τις οποίες ακυρώθηκαν οικοδομικές άδειες ξενοδοχείων, καθώς δεν είχαν...

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχονται, από τις 6 Μαΐου, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Α΄90/2020) η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της επαναφοράς σε πλήρη και κανονική λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα ΠΝΠ, τόσο το ΣτΕ, όσα και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια επανέρχονται άμεσα στην ομαλή λειτουργία τους, αρχής γενομένης...