Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η δικαστική επίλυση της σύγκρουσης ανάμεσα στην ανάγκη εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας και το δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας (στο εξής: Cour de Cassation), επιλαμβανόμενο της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου του Παρισιού (αριθ. 67/16.01.2020, η περίληψη των οποίων είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https: // www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/67_16_44247.html ), κλήθηκε να επιλύσει τη σύγκρουση μεταξύ της υποχρέωσης τήρησης και εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας και του δικαιώματος σεβασμού...

Σχέδιο δράσης με πλήθος μέτρων για την κυκλική οικονομία, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η έννοια της “κυκλικής οικονομίας” καταλαμβάνει όλο και περισσότερο μέρος στην αγορά, προκειμένου αυτή να ενισχυθεί με ένα πρόσημο, περισσότερο “πράσινο”. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η μετάβαση προς το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, σε βιώσιμη βάση. Στη βάση της αναγνώρισης της αναγκαιότητας της μετάβασης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή...

Η αδειοδότηση φωτοβολταϊκού πάρκου στη Ζώνη Β΄Προστασίας του Υμηττού σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 227/2020 απόφαση του ΣτΕ

Με την υπ’αριθμ. 227/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπληρώνεται η νομολογιακή αναφορά σχετικά με την αδειοδότηση φωτοβολταϊκού πάρκου στη Ζώνη Β΄προστασίας του Υμηττού. Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω απόφαση, ο ορεινός όγκος του Υμηττού προστατεύεται αδιάπαυστα με ένα πλέγμα διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων, σε συμφωνία με το άρθρο 24 του Συντάγματος και σε συμμόρφωση με τις...

Η υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάζει αιτήματα επανακαθορισμού του αιγιαλού, σύμφωνα με την πρόσφατη, υπ’ αριθ. 1798/2019 απόφαση του ΣτΕ

Το ζήτημα της υποχρέωσης της Διοίκησης να προβαίνει στην εξέταση αιτημάτων των πολιτών, που αφορούν στον επανακαθορισμό του αιγιαλού, απασχόλησε, ιδιαίτερα πρόσφατα, τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, με αφορμή αίτηση ακυρώσεως, κατά της σιωπηρής απόρριψης, εκ μέρους της Διοίκησης, υποβληθέντος αιτήματος για τον επανακαθορισμό αιγιαλού, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1798/2019 απόφαση του Ε΄...

Προσωρινή τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του Γραφείου μας, ενόψει των νέων συνθηκών

Δεδομένων των πολύ δυσάρεστων και πρωτόγνωρων συνθηκών που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του Γραφείου μας, στο πλαίσιο της προσαρμογής όλων μας στις νέες εξελίξεις. Το Γραφείο μας εξακολουθεί να λειτουργεί και συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς όλους όσους τις χρειάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, θα...