Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέχρι τέλος Απριλίου, το ιδιόμορφο καθεστώς λειτουργίας των Δικαστηρίων

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ, με την οποία η αναστολή λειτουργίας ορισμένων εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας, που είχε θεσπιστεί μέχρι και τις 10 Απριλίου, παρατάθηκε μέχρι και τις 27 Απριλίου. Η αναστολή αφορά, κατ’ ουσίαν, τους φυσικούς δικαστικούς σχηματισμούς, μεταξύ άλλων, του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Αντιθέτως, κανονικά εξακολουθούν να λειτουργούν και δεν επηρεάζονται...

Στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκε υπερμεγέθης ξενοδοχειακή μονάδα, κάτω από την Ακρόπολη

Συνεχίζονται οι εκπλήξεις για τους κατοίκους της περιοχής κάτω και γύρωθεν του Ιερού Βράχου, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, εν μέσω της πανδημίας, εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο, προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, υπερμεγέθης ξενοδοχειακή μονάδα, κάτω ακριβώς από την Ακρόπολη. Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για κάποια νέα...

Η διαχείριση των απορριμμάτων στα ελληνικά νησιά

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα ελληνικά νησιά, το οποίο εντάθηκε αφότου έκλεισαν οι παράνομες χωματερές, προσπαθεί να επιλύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.  Το μοντέλο που προκρίνει είναι η δημιουργία μικρών μονάδων κομποστοποίησης και διαλογής ανακυκλώσιμων σε κάθε νησί και η μεταφορά των απορριμμάτων από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα νησιά. Παράλληλα, εξακολουθεί με νέες...

Tο παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξης κύρωσης Δασικού Χάρτη στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ.

Η υπ’αριθμ. 1412/2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε ύστερα από αίτηση ακυρώσεως κατά της κύρωσης δασικών χαρτών, καθ’ ο μέρος δύο τμήματα ιδιοκτησίας των αιτούντων χαρακτηρίζονται ως έκταση με δασική βλάστηση και ως αναδασωτέα έκταση, και κατά της απόφασης Επιτροπής Αντιρρήσεων, με την οποία απορρίφθηκαν αντιρρήσεις κατά του ως άνω χαρακτηρισμού....

Διαμάχη για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών στην «Αίγλη» Ζαππείου

Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο ιστορικό κτίριο της Αίγλης Ζαππείου, αποτέλεσε το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης της τηλεσυνεδρίασης  του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (εφεξής ΚΣΝΜ), υπό τον τίτλο: «Έγκριση ή μη υπαγωγής στον ν. 4495/2017 κατασκευών στο αναψυκτήριο “Αίγλη”, το οποίο βρίσκεται πλησίον των χαρακτηρισμένων ως μνημείων Ζαππείου Μεγάρου και κινηματογράφου Αίγλη, εντός του Ζαππείου Κήπου, στην...